TAGIRAS

Rado namus!

Tagiras aš. Prieglaudoje būtų visai nieko gyventi, bet man trūksta dėmesio. Taip taip, kad ir koks didelis esu, bet noriu dėmesio, lyg koks lelius. Aišku, nebliaunu atsistojęs, nes matau, kad čia dirbantys žmonės kasdien neriasi iš kailio, kad tik kiekvieną išvesti iš voljero nors trumpam, kiekvieną paglostyti. Ir aš būnu paglostomas. Moku vieną triuką- krentu ant nugaros, išsišiepęs iki ausų. Tada nei vienas pro mane nepraeina, nors vienu pirštu pakutina mano kailį.
Pykstu ant savęs. Buvau atėjęs pas gerus žmones, kurie mane dvi savaites kentėjo, laukė, gal atsiras mano senieji šeimininkai. Visiems sunku patikėti, kad mane išmetė. Deja, mano šeimininkai neatsirado, o tiems geriems žmonėms aš prikiaulinau. Nu taip negalėjau susivaldyti! Išgaudžiau jų vištas… ir gėda ir bėda… Tie geri žmonės norėjo mane pasilkti, galėjau būti laimingas… ech… Tad iškart perspėju, jei kažkam įkrisiu į širdį, aš būsiu pats geriausias ir ištikimiausias draugas, jei neturėsit kieme lakstančių plunksnuočių. Nesu tikras, ar susivaldysiu… O būti pririštas paniškai bijau. Ai, labai man patinka vanduo! Mane kasdien veda savanoriai nors penkias minutes paplaukioti. Tos minutės yra pats geriausias laikas visoje paroje!
Tai tiek trumpai apie save. Jei norėtumėt daugiau ape mane pasikalbėti, skambinkit jau tada Nr. 867612231. Nes iš šalies geriau matosi.
Su meile, Tagiras.

2018m. gimimo Vaizdo įr.🐾

Į Varputėnus, Šiaulių rajone, balandžio gale atklydo draugiškas šuo, kuris labai nemyli vištelių, ieškomas savininkas! Jam neatsiradus- nauji namai.